Ridå "Norrsken" / Theatre Curtain "The Northern lights", Kiruna Folkets hus
"Norrsken" heter ridån i teater/biosalongen på Folkets hus i Kiruna. Den är handtryckt på ylle och applicerad på ylletyg. Ridån mäter 9 x 17 meter och färdigställdes år 2005. Landelius Symakeri gjorde sömnadsarbetet.

"Northern Lights" theatre curtains in Folkets hus community centre in Kiruna. This work of art from early 2005 was handprinted on wool. The curtains measure 9 by 17 metres. Sewing done by Landelius Symakeri.
KONST / ART
Jag arbetar med textilkonst i form av screentryck  på ylletyger. Kontraster lockar som t.ex. att uttrycka snö och kyla på ett varmt material som ull. Enkla former som ger färgen fritt spelrum tilltalar mig.
Norrskenet återkommer i mina verk. Det har både skrämt och hänfört generationer före mig. Det faktiska skenet i olika färger som förändras i varje ögonblick, men också dess magiska och mytiska budskap fascinerar mig. Gillar tanken att det är våra anfäders själar som kommunicerar med oss.
Länk till min CV>>

I work with textile art in the form of screen prints on wool fabrics. To work with contrasts such as expressing snow and the cold on a warm material like wool attracts me. Simple forms giving the colours free reign appeal to me.
The Northern Lights, which have both startled and impressed generations before me, are a recurrent theme in my work. What fascinates me is the glow itself, in different colours that constantly change, and its magic and mystic message. I like the idea that the souls of our ancestors are communicating with us.
Link to my CV>>
Kiruna kyrka / Kiruna church
"Norrskensbågar"
"Stig min klang mot sol och mot norrskensbågar vida
väck sovande fjäll, slumrande myr och mo.
Vig åt arbete in fält som fruktsamma bida,
vig dem till sist en gång åt den eviga tystnadens ro"
                                                    Albert Engström

"Arching Northern Lights"
"Rise my chimes to sun and arching Northern lights,
awake the sleeping mountains, the dozing mire and moor.
Bless the work in fruitful fields abiding,
consecrate again them all to everlasting peace"

Dikten finns på storklockan i Kiruna kyrkas klockstapel.

The poem is inscribed on the largest bell in Kiruna church bell tower. Translation by Lisa and David Weighton
Polardans / Polar dance
"Polardans"
Norrskenet, svårfångat och magiskt, är ett inspirerande naturfenomen med sina varierande former, färger och rörelser på den mörka vinterhimlen. Här är Lapporten skådeplats för dess säregna himladans.
"Polardans" är handtryckt på ylle i screentryckteknik

"Polar dance"
The northern lights, difficult to catch and magical to see, are an inspiring natural phenomena of luminious shapes, colours and movements in the dark winter sky. Here Lapporten is the stage for it's spectacular dance in the sky.
"Polardance" is hand printed on wool using a screen print technique.
Mummu / Grandmother

"Mummu - Ei ole mishään hauska, piiain hauassa "

"Mummu - Viimiset parit sukkia"

"Grandmother - It's not fun anywhere, maybe in the grave"
"Grandmother - Last pair of socks"

Icehotel
"Nytt sken över Jukkasjärvi"
Den tvådelade Textilien är handtryckt på ylle och mäter ca 2,8 x 2 meter. Textilien gjordes på uppdrag av Icehotel AB år 2001

"New lights over Jukkasjärvi"
The two-part textile is handprinted on wool. It measures c. 2.8 x 2 metres. It was commissioned by the Icehotel in 2001.
Jukkasjärvi highlights
"Jukkasjärvi highlights"
Väggtextilier gjorda till Icehotel AB. Alla har samma tema med Jukkasjärvi by och med olika norrsken för varje textilie. De finns nu i Icehotel AB's olika utrymmen; i restaurangen och deras varma boenden.

"Jukkasjärvi highlights"
Wall textiles made for Icehotel AB. They all have the same theme with the village of Jukkasjärvi and different Northern Lights for each print. Some of them are now placed in the Icehotel restaurant and others in their warm accommodation.
Förväntan / Expectation
"Förväntan" 
Textilien med brorsonen Albin gjordes till Ateljénords Midnattssolsutställning 2015. Temat var kontrast. Handtryck på ylle.
"Expectation" 
This textile with my nephew Albin was made for Ateljénord and its Midnight Sun Exhibition in 2015. The theme was Contrast. Handprinted on wool.
På säkra sidan / On the safe side
"På säkra sidan"
Nysnö på det svarta berget en dag i april. Berget som alltid är närvarande, som kännetecknar Kiruna. Det ger förhoppningar om framtiden, berättar stadens historia, väcker minnen, är trygghet för somliga och skapar oro hos andra. LKAB´s färggranna manskapshus med skuggor från solljuset där uppepå raskanten. Raset utbreder sig mot betraktaren, mot staden.
Textilien i handtryckt ull mäter 120x80 cm gjordes inför utställningen "Bothnia Salong 2018" och visas på konsthallen i Luleå.

"On the safe side"
Textile on wool with the colorful buildings at LKAB's industrial area in Kiruna.
The textile in hand-printed wool measures 120x80 cm. It is shown at the exhibition "Bothnia Salong 2018" in Luleå.
"Boreal Message" Konstverk på uppdrag av FaceBook i Luleå. / "Boreal Message" Art work for FaceBook
"Boreal Message"
"Beneath the twinkle of the Northern Lights, we can imagine messages from the past. Symbols from the shores of the Arctic Ocean are projected on the dark winter sky. The moose and the skier, the reindeer with the powerful horns, the pregnant woman, a hunting scene, and in the dark depths below the boat swims a huge halibut… Maybe the rock carvings communicate with worlds other than ours, and when the Northern Lights play we can imagine a glimpse of them."
The hand printed textile "Boreal Message" is inspired by the rock carvings in Hjemmeluft/Jiepmaluokta, Alta in northern Norway. Art work for Facebook Data Centre in Luleå, the lobby (2015)

"Boreal Message"
Väggtextil i 5 delar. Textilien i handtryckt ull är inspirerad av de upp till 7000 år gamla hällristningarna i Hjemmeluft/Jiepmaluokta, Alta, Norge.  "Boreal Message" gjordes för Facebook i Luleå 2015.

Gunnel Tjäder Form och hantverk
Kiruna, Sweden
Kontakta mig >>